Aktuality na škole

Napriek tomu, že väčšina absolventov a absolventiek Murgašky pokračuje v štúdiu na vysokej […]
V piatok 17. marca sa Pavol Kováčik, Samuel Kružliak a Martin Kubalík z II.B zúčastnili […]
Tomáš Zachar, Dominik Tešlár a Miroslav Potkány z III. D boli spolu s ďalšími dvomi […]
Murgašákom schopnosť kriticky myslieť rozhodne nechýba! Potvrdili to i počas víkendu 17. a 18. […]
Žiaci druhého ročníka odboru informačné technológie navštívili 14. marca 2023 pracovisko rodinnej […]
Dňa 8. marca sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša školské […]
Prečo človek šikanuje druhého? Aké môžu byť príčiny a dôsledky fyzickej a […]
Vítajte na nových stránkach našej školy

Ponuka študijných programov

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie.

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie.

Počas štúdia sa žiak naučí  ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať   informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí.

Odbor vznikol vyváženou kombináciou a mixom odborov elektrotechniky a sieťových technológií. Pridáva počítačovú grafiku, dopĺňa internet vecí (IoT), technológie digitálnej firmy a SMART technológie.

Kam sa môžete dostať? Erasmus+

September, 2022

Október, 2022

Prečo študovať na Murgaške? 

Deň otvorených dverí 2022/2023

Murgaška v číslach

0

študentov

0

študijné odbory 

0

ročná história

0

pedagógov

Projekty a partneri

je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci partnerstva so SPŠ Jozefa Murgaša poskytuje spoločnosť GAMO licenciu na softvér TAP System® určený na podporu procesov počas prijímacích pohovorov, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov.